Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423382 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Thuỳ
 Ngọc Thuỳ - ID: 1423382
 Name:  Ngọc Thuỳ
 IP & Posted by:  116.98.42.86 on December 11, 2017 at 9:21pm
 Updated by:  December 12, 2017 at 8:26pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tâm sự khi vui khi buồn
 Free Time:  Tập gym,shopping
 I Am:  Tính tình vui vẻ,hoà đồng
 Looking For:  Người đã ly dị,trên 35 tuổi

Back | Send Email to Ngọc Thuỳ (ID: 1423382)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.