Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423251 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyên Bảo
 Nguyên Bảo - ID: 1423251
 Name:  Nguyên Bảo
 IP & Posted by:  116.106.132.78 on December 10, 2017 at 1:47am
 Updated by:  December 10, 2017 at 8:36pm
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG - Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Công chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm thật tốt công việc của mình, có tiền lo cho bản thân và gia đình...
 Free Time:  Mình hay lướt web, đọc sách, cf với bạn, đạp xa đạp, bơi....
 I Am:  Mình là người thẳng thắng, không biết nói ngọt...
 Looking For:  Mình mong muốn tìm người có thể hiểu và có mục đích sống như nhau. mình không theo đạo nhưng Tâm mình hướng Phật. Các bạn nhắn tin cho mình hoặc add zalo để nói chuyện nhiều hơn nhé: không chín một sáu bốn bảy ba sáu bốn sáu!

Back | Send Email to Nguyên Bảo (ID: 1423251)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.