Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423082 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 tinh yeu - ID: 1423082
 Name:  tinh yeu
 IP & Posted by:  123.20.30.125 on December 7, 2017 at 7:25am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  quan ly
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  lấy vợ và lo cho gia đình nhỏ hạnh phúc
 Free Time:  đọc sách
 I Am:  chân thành và chung thủy
 Looking For:  bạn gái có ý định kết hôn

Back | Send Email to tinh yeu (ID: 1423082)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.