Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422828 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ivy Huyền

 Ivy Huyền - ID: 1422828
 Name:  Ivy Huyền
 IP & Posted by:  171.247.0.139 on December 3, 2017 at 7:22am
 Updated by:  February 28, 2018 at 12:54am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hiểu và đồng cảm để có thể cùng đi trên một con đường dài và cùng nhau xây dựng gđ hp
 Free Time:  Nghe nhạc nghĩ ngơi và chăm sóc gđ
 I Am:  Vui vẽ hòa đồng và biết lắng nghe biết quan tâm , ngược lại củng thích được quan tâm từ người mình yêu thương
 Looking For:  Người có ý chí nghị lực và luôn phấn đấu vì tương lai, lịch sự và biết quan tâm, biết lắng nghe và thật lòng trong tình cảm

Back | Send Email to Ivy Huyền (ID: 1422828)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.