Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422045 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Phạm Kiều Oa - ID: 1422045
 Name:  Phạm Kiều Oa
 IP & Posted by:  171.232.0.64 on November 23, 2017 at 8:08pm
 Updated by:  November 24, 2017 at 1:18am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhìn viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Lập gia đình
 Free Time:  Nấu ăn, xem phim, đọc sách.
 I Am:  Vui vẻ, dễ xúc động, thích đi du lịch
 Looking For:  Biết yêu thương chăm sóc gia đình

Back | Send Email to Phạm Kiều Oa (ID: 1422045)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.