Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421980 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tìmckvk
 tìmckvk - ID: 1421980
 Name:  tìmckvk
 IP & Posted by:  42.115.140.189 on November 22, 2017 at 6:04pm
 Updated by:  November 27, 2017 at 5:31pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 gd hạnh phúc
 Free Time:  Du lịch
 I Am:  Vui vẻ, luôn biết quan tâm người khác, hiền lành, tiếp xúc thêm sẽ hiểu
 Looking For:  Nợ mẹ 1 chàng rể hiền lành, tốt bụng,và biết lo cho gd

Back | Send Email to tìmckvk (ID: 1421980)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.