Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420621 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đăng Hùng
 Đăng Hùng - ID: 1420621
 Name:  Đăng Hùng
 IP & Posted by:  115.73.136.99 on November 5, 2017 at 12:58am
 Updated by:  November 5, 2017 at 9:27pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lấy vợ ổn định cuộc sống gia đình
 Free Time:  Xem phim
 Looking For:  Chưa chồng

Back | Send Email to Đăng Hùng (ID: 1420621)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.