Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420184 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhã Đình

  Nhã Đình - ID: 1420184
 Name:   Nhã Đình
 IP & Posted by:  115.76.181.15 on October 31, 2017 at 3:37am
 Updated by:  November 7, 2017 at 5:14pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Giao lưu kết bạn
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách, nghĩ gì làm ngay lúc đó
 I Am:  Hướng nội,thích nơi yên tĩnh,yoga và du lịch.
 Looking For:  Hòa đồng, biết quan tâm,mạnh mẽ

Back | Send Email to Nhã Đình (ID: 1420184)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.