Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420134 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to hung harrison

 hung harrison - ID: 1420134
 Name:  hung harrison
 IP & Posted by:  185.182.81.71 on October 30, 2017 at 1:28pm
 Updated by:  December 21, 2017 at 6:42pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  california
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  surgeon UN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mối quan hệ lâu dài và hôn nhân
 Free Time:  thư giãn, vui chơi
 I Am:  Tôi chỉ là một người đàn ông yêu thương và tử tế với ý thức trách nhiệm rất lớn
 Looking For:  Tôi chỉ muốn một người phụ nữ tốt, người sẽ đưa tôi như tôi, đối xử với tôi như tôi xứng đáng và tôi có thể yêu hoàn toàn

Back | Send Email to hung harrison (ID: 1420134)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.