Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419441 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trần Quế Hư

 Trần Quế Hư - ID: 1419441
 Name:  Trần Quế Hư
 IP & Posted by:  203.205.24.4 on October 23, 2017 at 5:36pm
 Updated by:  April 30, 2019 at 5:01pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thành Phố H
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Married
 My goal:  Tìm bạn để tam sự buồn vui trong cuộc sống Tôi thích làm moi việc. vì tôi là người thích sạch sẽ và thích sự hoàn hảo.
 Free Time:  Tôi là người phu nữ của gia đình. cả ngày tôi trong 4 bức tường vui buồn với cái bếp. .
 I Am:  Tôi muốn mọi người bớt thành kiến, giảm chút khắc khe với những phụ nữ có gd nhưng muốn tìm một người bạn để trò chuyện như tôi. vì đôi khi cuộc sống cũng cần lắm những lời dong viên thấu cảm từ một người bạn. . Người hiểu và biết thông cảm phụ nữ Đàn ông từng trải. Cần bạn trò chuyện ...
 Looking For:  Tôi muốn tìm nguoi dan ong biết lang nghe va chia sẻ

Back | Send Email to Trần Quế Hư (ID: 1419441)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.