Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419409 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anh Ngoc
 Anh Ngoc - ID: 1419409
 Name:  Anh Ngoc
 IP & Posted by:  116.108.68.137 on October 23, 2017 at 5:46am
 Updated by:  April 10, 2018 at 11:48pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm tri kỉ... biết là không thực tế nhưng biết đâu trong hàng vạn người sẽ có 1 người cùng quan điểm.
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc báo
 I Am:  Là cọp, nếu ai đó không sợ thì nhào vô
 Looking For:  Người đàn ông ít nói nhưng sâu sắc.Thật sự nghiêm túc,chín chắn,bao dung. Xin lỗi, tôi không thích nói chuyện dung tục nên đừng mất thời gian.

Back | Send Email to Anh Ngoc (ID: 1419409)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.