Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418956 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bé Điệu

 Bé Điệu - ID: 1418956
 Name:  Bé Điệu
 IP & Posted by:  171.253.32.18 on October 17, 2017 at 7:22am
 Updated by:  October 17, 2017 at 7:56pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  teller
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm những gì mình thích
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc
 I Am:  Vui vẻ, dễ gần, hay cười hihi
 Looking For:  thật lòng để không mất thời gian của nhau... ko quan trọng bạn như thế nào... chỉ mong bạn nói thật... có duyên mới gặp... có nợ mới yêu ^^!

Back | Send Email to Bé Điệu (ID: 1418956)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.