Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418845 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to B. Ngọc Nữ
 B. Ngọc Nữ - ID: 1418845
 Name:  B. Ngọc Nữ
 IP & Posted by:  14.172.190.26 on October 16, 2017 at 6:19am
 Updated by:  May 12, 2018 at 10:28pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Trợ lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  ngocnu657 a còng gmail cham com
 Free Time:  Tôi sẽ xoá hồ sơ này khi tìm được người đàn ông của đời mình.
 I Am:  Đâu biết ngày xanh tóc bạc đầu, Bao năm cười khóc chuyện bể dâu, Đêm trường vẫn chiếc thân cô độc, Góc bể mù tăm cánh hải âu, Bằng hữu tìm đâu mây tứ xứ, Riêng lòng thẹn mãi chuyện trăng sao, Ai biết non hờn lên mây trắng, Và sông trôi trôi mãi về đâu,
 Looking For:  Sống đơn giận, lãng mạn, chân thành,đã ly hôn, góa vợ,...từ 47 tuổi trở lên. Những ai đang có vợ con, đang có gia đình xin đừng đùa giởn làm mất thời gian của nhau, xin hãy có chút lòng tự trọng. Please!

Back | Send Email to B. Ngọc Nữ (ID: 1418845)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.