Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418381 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Maired!

 Maired! - ID: 1418381
 Name:  Maired!
 IP & Posted by:  101.99.56.28 on October 10, 2017 at 12:47am
 Updated by:  December 28, 2017 at 4:22pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Nói sau
 Free Time:  Nấu những món ăn mới, đọc sách, coffee tán gẫu với bạn bè
 I Am:  Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa gió mùa hihi
 Looking For:  Một người đàn ông thích hợp để tiến tới hôn nhân. Ưu tiên những bạn nam ở Đà Nẵng

Back | Send Email to Maired! (ID: 1418381)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.