Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417252 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mùa thu vàng
 Mùa thu vàng - ID: 1417252
 Name:  Mùa thu vàng
 IP & Posted by:  42.112.235.110 on September 26, 2017 at 8:02am
 Updated by:  February 6, 2018 at 4:31pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hai phong Ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  An yên..
 Free Time:  Nấu ăn
 I Am:  Tình cảm.. nói chuyện qua sdt không một sáu hai sáu tám tám năm bảy hai sáu.
 Looking For:  Biết quan tâm, lo lắng cho những người mình yêu thương..

Back | Send Email to Mùa thu vàng (ID: 1417252)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.