Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417171 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh
 Minh - ID: 1417171
 Name:  Minh
 IP & Posted by:  107.167.99.232 on September 25, 2017 at 3:36am
 Updated by:  November 28, 2017 at 9:31pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Cơ quan nhà nuoc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng sự nghiệp, kết hôn
 Free Time:  Đọc báo, xem tivi, đi dạo
 I Am:  Ngoại hình dễ nhìn, hiền, chân thành, giản dị.
 Looking For:  Bạn gái vui tính, thân thiện, nghiêm túc trong tình cảm, có ý định kết hôn trong năm nay hoặc năm sau

Back | Send Email to Minh (ID: 1417171)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.