Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416426 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tina

 Tina - ID: 1416426
 Name:  Tina
 IP & Posted by:  14.186.28.75 on September 14, 2017 at 1:48am
 Updated by:  February 28, 2018 at 12:55am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn .
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc đi dạo...
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng . Ghét dã dối...
 Looking For:  Chân thật biết quan tâm, chia sẽ vui vẽ, yêu thương.

Back | Send Email to Tina (ID: 1416426)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.