Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416162 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng Hạnh
 Hồng Hạnh - ID: 1416162
 Name:  Hồng Hạnh
 IP & Posted by:  115.78.1.95 on September 10, 2017 at 11:02pm
 Updated by:  September 16, 2017 at 6:31pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu lâu dài và tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Du lịch, cafe, học nấu ăn, làm bánh...đọc sách hoặc xem phim
 I Am:  "Về cơ bản, tôi là một người vui vẻ, hoạt bát và thích nói chuyện với người khác"
 Looking For:  nghiêm túc, chân thành trong cuộc sống

Back | Send Email to Hồng Hạnh (ID: 1416162)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.