Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415577 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TN
 TN - ID: 1415577
 Name:  TN
 IP & Posted by:  172.58.46.177 on September 3, 2017 at 11:38am
 Updated by:  September 3, 2017 at 9:38pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Yakima
 State/Province:  Washington
 Zip:  W
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm người tri kỷ
 Free Time:  Nghe nhạc,làm việc nhà,shopping
 I Am:  Quen rồi tìm hiểu nhau
 Looking For:  Chính kiến, kiên định,có ý lập gia đình,biết thương người.

Back | Send Email to TN (ID: 1415577)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.