Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415501 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyên

 Nguyên - ID: 1415501
 Name:  Nguyên
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on September 2, 2017 at 7:33am
 Updated by:  September 8, 2018 at 5:22pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đang làm việc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn ....
 Free Time:  Cần sư yên tịnh , thư giản .
 I Am:  Vui vẽ , nghiêm túc .
 Looking For:  Nghiêm túc , chân thành , không đùa giởn . Không kết bạn nhỏ tuổi hơn .

Back | Send Email to Nguyên (ID: 1415501)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.