Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415208 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trinh La
 Trinh La - ID: 1415208
 Name:  Trinh La
 IP & Posted by:  104.172.110.179 on August 29, 2017 at 9:17pm
 Updated by:  August 30, 2017 at 9:24pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Los Angeles
 State/Province:  California
 Zip:  91343
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có công việc mình yêu thích, tự nuôi sống bản thân, báo hiếu cha mẹ.
 Free Time:  Nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè, làm đồ handmade...
 I Am:  Tính tình thẳng thắn, sống nội tâm, cầu toàn, thương người.
 Looking For:  Bạn đời

Back | Send Email to Trinh La (ID: 1415208)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.