Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415069 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mai Yến

 Mai Yến - ID: 1415069
 Name:  Mai Yến
 IP & Posted by:  27.77.75.29 on August 28, 2017 at 2:25am
 Updated by:  November 12, 2017 at 9:05pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Công nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn để chia sẽ vui buồn trong cuộc sống. Va chân thành ...
 Free Time:  Xem phim .va nấu an....
 I Am:  Sẽ nói sao
 Looking For:  Một người bạn lớn tuổi và chan thanh và có để làm bạn lâu dài. ..

Back | Send Email to Mai Yến (ID: 1415069)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.