Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414753 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng Phúc
 Hồng Phúc - ID: 1414753
 Name:  Hồng Phúc
 IP & Posted by:  171.226.153.199 on August 24, 2017 at 3:16am
 Updated by:  January 1, 2018 at 8:42pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Không có mục tiêu gì cả, chỉ mong tìm được một người chân thành để có thể hiểu và chia sẻ với nhau.
 Free Time:  Nghe nhạc,xem hài
 I Am:  Muốn dùng toàn bộ tình cảm của mình để yêu một lần thật sự
 Looking For:  Nếu bạn thật sự chân thành không một hai bốn ba tám ba chín ba chín chín. Cảm ơn

Back | Send Email to Hồng Phúc (ID: 1414753)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.