Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414426 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Lý Thái An - ID: 1414426
 Name:  Lý Thái An
 IP & Posted by:  42.113.190.122 on August 20, 2017 at 9:26pm
 Gender:  Male
 Age:  21
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh Viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn làm quen tâm sự với nhau
 Free Time:  Tìm Người Tâm Sự
 I Am:  Chịu khó Nghe lời :))) Có thể bỏ thời gian dài để lắng nghe bạn nói!
 Looking For:  Tất cả mọi lứa tuổi

Back | Send Email to Lý Thái An (ID: 1414426)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.