Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413255 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lovely

 Lovely - ID: 1413255
 Name:  Lovely
 IP & Posted by:  113.185.22.96 on August 6, 2017 at 10:54pm
 Updated by:  September 18, 2017 at 2:24am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kd
 Smoker:  Heavy smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nữa , Viber 0934034196
 Free Time:  Nằn trên võng đong điwa ôn lại chuyện vui buồn đã qua
 I Am:  Tự do , không bị ràng buộc , di chuyến dễ dàng Dễ hoà đồng , hay đi chùa , cong quả
 Looking For:  Hiền Đức , ga lăng , chung thủy hơi lãnh mạn

Back | Send Email to Lovely (ID: 1413255)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.