Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412813 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 THĂNG long - ID: 1412813
 Name:  THĂNG long
 IP & Posted by:  27.2.126.39 on August 1, 2017 at 9:46pm
 Gender:  Male
 Age:  58
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự làm chủ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có 1 mái ấm gia đình
 Free Time:  Online, xem TV, nghe nhạc, du lịch, thăm bạn...
 I Am:  Tử tế, tình cảm, vui tính, lãng mạn và chân thành
 Looking For:  Nữ tính, sâu sắc, biết chia sẻ, dễ nhìn.

Back | Send Email to THĂNG long (ID: 1412813)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.