Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411756 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trâm

 Trâm - ID: 1411756
 Name:  Trâm
 IP & Posted by:  112.197.82.207 on July 21, 2017 at 7:23am
 Updated by:  March 29, 2019 at 4:45pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  nghiêm túc trong các mối quan hệ
 Looking For:  hiền hoà suy nghĩ thấu đáo ,yêu thương mình và gia đình mình,khoảng 28-32 tuổi

Back | Send Email to Trâm (ID: 1411756)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.