Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411683 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhi Miu
 Nhi Miu - ID: 1411683
 Name:  Nhi Miu
 IP & Posted by:  113.185.26.132 on July 20, 2017 at 9:17am
 Updated by:  July 30, 2017 at 9:48pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mở tiệm bánh ngọt
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc
 I Am:  Dễ thương, cá tính
 Looking For:  Tìm 1 nguoi bạn thật long, viber: 01265065077 , ai nói bậy bạ về sex, tình dục thì yêu cầu đừng vô, nhi ko rãnh để nói chuyện với thể loại biến thái

Back | Send Email to Nhi Miu (ID: 1411683)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.