Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411050 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 F.Q (cent men) - ID: 1411050
 Name:  F.Q (cent men)
 IP & Posted by:  42.119.212.3 on July 12, 2017 at 3:03am
 Updated by:  July 24, 2017 at 11:32pm
 Gender:  Gay
 Age:  21
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thủ Đức, HC
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Cafe, xem phim, du lịch
 I Am:  Nhạy cảm, hay suy nghĩ, biết quan tâm. Vui vẻ, là cent nhưng xu hướng bot nhiều hơn. Bề ngoài men, cứng. Tính tình lúc trưởng thành đôi lúc hơi trẻ con. Bựa, lầy.
 Looking For:  Mong muốn làm quen với các a 21 - 25. Zalo 0-9-Ba-8 Bốn-Hai-7 2-3-chín

Back | Send Email to F.Q (cent men) (ID: 1411050)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.