Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410798 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Maika

 Maika - ID: 1410798
 Name:  Maika
 IP & Posted by:  113.161.91.62 on July 10, 2017 at 1:02am
 Updated by:  May 4, 2018 at 12:18pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thiện bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
 Free Time:  Chăm sóc nhà cửa, xem tin tức, thư giãn.
 I Am:  It nói, hiền lành và trung thực.
 Looking For:  Người có ngày sinh từ 23/7 đến 22/8. (DOB on July 23rd - August 22nd)

Back | Send Email to Maika (ID: 1410798)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.