Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409961 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Bong Bóng Mưa - ID: 1409961
 Name:  Bong Bóng Mưa
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on June 30, 2017 at 12:44am
 Updated by:  June 30, 2017 at 12:49am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TPCL
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ==>>
 Free Time:  abc...
 I Am:  abc...
 Looking For:  Mình là người đơn giản, có sao nói vậy nên mình muốn tìm bạn giống mình, ko sành điệu, chất phác, vui tính dễ thương

Back | Send Email to Bong Bóng Mưa (ID: 1409961)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.