Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409833 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Phượng

 Kim Phượng - ID: 1409833
 Name:  Kim Phượng
 IP & Posted by:  1.52.33.156 on June 28, 2017 at 11:03am
 Updated by:  October 8, 2018 at 5:34pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định cuộc sống và tương lai tốt đẹp
 Free Time:  Cùng gia đình đi siêu thị để nấu ăn và đọc các trang tin tức
 I Am:  Biết nhường nhịn và chia sẻ. Ghét sự lừa dối
 Looking For:  Người đàn ông ko hút thuốc lá,biết tôn trọng phụ nữ, có trách nhiệm và bản lĩnh trong gia đình.

Back | Send Email to Kim Phượng (ID: 1409833)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.