Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409749 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Rose999

 Rose999 - ID: 1409749
 Name:  Rose999
 IP & Posted by:  103.199.40.165 on June 27, 2017 at 9:30am
 Updated by:  June 27, 2017 at 8:06pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm bạn đời
 Free Time:  Đi thể dục, đi ăn, đi coffee cùng bạn bè
 I Am:  Hiền, ít nói, chân thành. Không chín không ba ba hai không không bảy tám.
 Looking For:  Người đàn ông sống đáng mặt đàn ông, chân thành, quan tâm gia đình. Nếu bạn nào không cùng mục đích xin đừng liên hệ. Cám ơn!

Back | Send Email to Rose999 (ID: 1409749)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.