Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407270 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Kiếp đam mê - ID: 1407270
 Name:  Kiếp đam mê
 IP & Posted by:  107.218.152.69 on June 3, 2017 at 5:44pm
 Updated by:  March 18, 2018 at 11:57am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95148
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Thư ký
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống qua ngày, chờ qua đời, (nói sai sửa lại nha, chờ hưu non).
 Free Time:  Hưởng thụ cuộc đời trước khi nhắm mắt xuôi tay .
 I Am:  Dung nhan mùa hạ, khó tính, có sao nói vậy người ơi..
 Looking For:  Bạn ở nơi nào? Muốn làm quen? Qúy danh, nghề nghiệp, hãy khai mau, Xuân xanh chính xác bao nhiêu bó ? Divorce xong chưa? Support mấy con? Chớ có nghĩ rằng dễ gạt ai, Chơi dao, tay đứt ráng chịu à, Thật lòng làm bạn ấm lòng nhau, Già rồi, đừng kén cá chọn canh. HAHAHA..... Tìm một mái ấm đến cuối đời. Vui lòng đừng liên lạc nếu không thật lòng hoặc trình độ quá chênh lệch. Cám ơn đã ghé thăm. RẤT TIẾC, KHÔNG THỂ KẾT BẠN VỚI NGƯỜI ĐANG SỐNG Ở VIETNAM VÌ NGHÌN TRÙNG XA CÁCH.

Back | Send Email to Kiếp đam mê (ID: 1407270)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.