Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405316 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to lê ly

 lê ly - ID: 1405316
 Name:  lê ly
 IP & Posted by:  183.80.243.239 on May 9, 2017 at 8:08pm
 Updated by:  July 9, 2017 at 5:56am
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  có công việc thích hợp và một người bên cạnh động viên.
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim,và đọc sách.
 I Am:  Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người phụ nữ mà ở đôi mắt kẻ si tình.
 Looking For:  em cứng đầu như vậy, nhất định phải tìm được một người đủ kiên trì để dỗ dành. em yếu mềm như vậy,nhất định phải tìm được một người đủ sức bảo vệ,chở che.

Back | Send Email to lê ly (ID: 1405316)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.