Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401499 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TÌM tri KỶ
 TÌM tri KỶ - ID: 1401499
 Name:  TÌM tri KỶ
 IP & Posted by:  14.187.167.231 on March 21, 2017 at 12:28am
 Updated by:  May 22, 2017 at 10:31pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  SAIGON
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  BUÔN BÁN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  BẠN CHÂN THÀNH
 Free Time:  ĐỌC SÁCH, XEM PHIM
 I Am:  BÌNH THƯỜNG TỐT BỤNG
 Looking For:  NGƯỜI CHÂN THẬT, CÓ THIỆN CHÍ

Back | Send Email to TÌM tri KỶ (ID: 1401499)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.