Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400433 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhật Thịnh
 Nhật Thịnh - ID: 1400433
 Name:  Nhật Thịnh
 IP & Posted by:  72.201.108.182 on March 7, 2017 at 9:03pm
 Updated by:  March 7, 2017 at 10:57pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tucson
 State/Province:  Arizona
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nói chuyện, tâm sự và tìm hiểu
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim.
 I Am:  Vui tín, năng động,siêng năng nhưng hơi nhút nhát.
 Looking For:  Tính tình hiền lành, hoà đồng.

Back | Send Email to Nhật Thịnh (ID: 1400433)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.