Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400140 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to huy

 huy - ID: 1400140
 Name:  huy
 IP & Posted by:  123.20.12.241 on March 4, 2017 at 10:22am
 Updated by:  March 7, 2017 at 1:19am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Vancouver
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Architect
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Money + Honey = Baby => Happy Family
 Free Time:  Nhâm nhi một tách coffee nóng không đường cùng với những bản nhạc Trịnh không lời . Thỉnh thoảng nếu có thời gian thì chay xe ra biển đi dạo để cảm thấy thoải mái hơn
 I Am:  Khó tính trong công việc , vui vẻ với bạn bè và chân thành trong tình cảm
 Looking For:  Chỉ đơn giản là 2 chữ " Chân thành "

Back | Send Email to huy (ID: 1400140)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.