Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399222 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Women
 Women - ID: 1399222
 Name:  Women
 IP & Posted by:  108.244.252.77 on February 21, 2017 at 8:03pm
 Updated by:  March 17, 2018 at 7:52am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Garden grove
 State/Province:  California
 Zip:  92841
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Duyên phận
 Free Time:  Xem movies, walk around
 I Am:  Thành thật
 Looking For:  Tìm người thật tình, không giả doi. Những ai đã có vợ hoặc đã có người yêu xin đừng làm khổ người phụ nữ bên cạnh mình. Sẽ có lúc bạn cần họ và khi đó họ không còn bên bạn nữa.

Back | Send Email to Women (ID: 1399222)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.