Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398729 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trung Pham
  Trung Pham - ID: 1398729
 Name:   Trung Pham
 IP & Posted by:  197.237.30.44 on February 15, 2017 at 11:16pm
 Updated by:  February 16, 2017 at 9:38pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Winston Salem
 State/Province:  North Carolina
 Zip:  27107
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  private contractor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tim một phụ nữ cung hoàn cảnh cung so thích để cùng hưởng những phút yêu thương trong những ngày còn lại.
 Free Time:  ngoài giờ công việc du lich, đọc sách báo caphe ,lên mạng xem phim
 I Am:  Một người đan ông tuy lớn tuổi ,nhưng trái tim vẫn con nóng bổng, nồng cháy với phụ nử.còn nhiều lắm những sở thích của ngưới đàn ông thực thụ.
 Looking For:  mong tìm được những phụ nữ còn trai tim rực lửa trong yeu đương, va co chut lang man , cùng hoàn cảnh .va cùng có những sở thích như tôi vậy.xin loi chi tra loi thu co hinh that.cam on moi nguoi.

Back | Send Email to Trung Pham (ID: 1398729)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.