Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397911 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyen hoa
 nguyen hoa - ID: 1397911
 Name:  nguyen hoa
 IP & Posted by:  112.197.123.155 on February 4, 2017 at 10:20pm
 Updated by:  February 17, 2017 at 6:03am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thực hiện những khác vọng tương lai.
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, xem phim và tìm hiểu đời sống xã hội, tìm hiểu thế giới chung quanh.
 I Am:  Sống giản dị, trung thực, yêu công việc, yêu thiên nhiên, thích học hỏi.
 Looking For:  Không đòi hỏi hoàng mỹ nhưng phải chân thật, vị tha, hoà đồng và quan tâm đời sông gia đình.

Back | Send Email to nguyen hoa (ID: 1397911)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.