Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397592 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim ngoc
 Kim ngoc - ID: 1397592
 Name:  Kim ngoc
 IP & Posted by:  113.183.168.52 on January 31, 2017 at 10:50pm
 Updated by:  March 17, 2018 at 4:36pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 Zip:  110
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm QC
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình còn độc thân mình luôn hướng tới mục tiêu vui vẻ hạnh phúc
 Free Time:  Xem ti vi.
 I Am:  Vui vẻ. Hòa đồng. Chung tình thẳng thắn.viber 01282089335
 Looking For:  Người nghiêm túc. Chân thành

Back | Send Email to Kim ngoc (ID: 1397592)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.