Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395555 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoa hồng

 Hoa hồng - ID: 1395555
 Name:  Hoa hồng
 IP & Posted by:  113.165.129.66 on January 5, 2017 at 6:07am
 Updated by:  July 10, 2019 at 9:14pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  nha trang
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  mong gặp được người sống chân thành
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc.dao& vib: 084 353265285
 I Am:  sống hết lòng với những người thân yêu. Liên hệ tại:honghacbay@yahoo.com. hoặc vib:084 1653265285 hoac 084 1653 265285
 Looking For:  sống chân thành va chung thủy

Back | Send Email to Hoa hồng (ID: 1395555)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.