Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1393872 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Thái Hùng
 Lê Thái Hùng - ID: 1393872
 Name:  Lê Thái Hùng
 IP & Posted by:  116.102.79.60 on December 16, 2016 at 11:33am
 Updated by:  January 28, 2018 at 7:06am
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Audit
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc ngày càng tốt hơn nữa và có người yêu
 Free Time:  Ít có khi được rảnh. Khi rảnh thì thích đi cà phê
 I Am:  Người có công việc ổn định trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Vui vẻ hòa đồng. Quan điểm " Sống hết mình làm hết sức
 Looking For:  Một Cô gái để tôi có thể dành sự quan tâm và yêu thương cho Cô ấy.

Back | Send Email to Lê Thái Hùng (ID: 1393872)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.