Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391856 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Em - ID: 1391856
 Name:  Em
 IP & Posted by:  107.185.145.43 on November 26, 2016 at 10:05am
 Updated by:  November 27, 2016 at 11:04pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Làm những gì thấy cần lúc đó.
 I Am:  Là một người phụ nữ của gia đình, trung bình trên mọi phường điện,hiền và dễ tính, biết nghĩ và biết sống.
 Looking For:  Một người đàn ông Việt Nam,lịch sự, phóng khoáng, lãng mạn,vị tha,biết quan tâm, chăm sóc,không hút thuốc. Tuổi từ 51đến 58. Sống ở Ograne County.

Back | Send Email to Em (ID: 1391856)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.