Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390392 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lynn
 Lynn - ID: 1390392
 Name:  Lynn
 IP & Posted by:  99.98.108.201 on November 8, 2016 at 4:10pm
 Updated by:  November 8, 2016 at 8:50pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cypress
 State/Province:  Texas
 Zip:  77433
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn hợp tính nói chiện, đi chơi
 Free Time:  Xem phim, đi chơi
 I Am:  Hoà đồng, đơn giản, ít nói nên thích người nói nhiều
 Looking For:  Người thật lòng chân thật nói chiện vui tính, thoải mái không tính toán

Back | Send Email to Lynn (ID: 1390392)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.