Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389778 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to VỦ THƯỜNG

  VỦ THƯỜNG - ID: 1389778
 Name:   VỦ THƯỜNG
 IP & Posted by:  171.249.251.68 on November 1, 2016 at 7:41pm
 Updated by:  February 17, 2018 at 2:51am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cân thơ
 Zip:  Ninh kiều
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Pha chế cafe
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim môt người thât thà đàng hoàng tui không thích nói xạo
 Free Time:  xem tivi rôi ngủ..đê tiêp tuc công viec ngày mới
 I Am:  Tinh tinh thì cũng vui vẻ. không có gì đặt biệt.. ai dưới 60 tuổi thì đừng có liên lac voi tôi.tôi không tìm người nhỏ tuổi
 Looking For:  Tim môt người hiền Thât thà để chăm sóc lo cho nhau tuổi già sdt 0917558857 TRƯƠNGVỦTHƯỜNG xin cám ơn ai đả xem qua hồ sơ

Back | Send Email to VỦ THƯỜNG (ID: 1389778)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.