Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389014 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen Thiện

 Nguyen Thiện - ID: 1389014
 Name:  Nguyen Thiện
 IP & Posted by:  116.102.47.241 on October 24, 2016 at 5:15am
 Updated by:  November 4, 2016 at 9:17pm
 Gender:  Gay
 Age:  52
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  CNV
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tâm sự lúc vui - buồn
 Free Time:  online, đọc sách, xem phim, bơi lội, thể thao ...
 I Am:  Tôi là người rất dễ nhìn và cũng rất bình thường ( gặp rồi sẽ hiểu )
 Looking For:  Mong làm bạn với anh lớn tuổi( hơn tôi ) có học thức, cùng quan điểm để cùng nhau chia sẻ và tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống, ngoài xã hội ( các bạn trẻ thông cảm xin miễn tiếp - cám ơn )

Back | Send Email to Nguyen Thiện (ID: 1389014)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.