Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388537 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tinh Buon
 Tinh Buon - ID: 1388537
 Name:  Tinh Buon
 IP & Posted by:  116.108.35.0 on October 18, 2016 at 4:10am
 Updated by:  November 3, 2016 at 3:46am
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Santa Ana
 State/Province:  California
 Zip:  92707
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Photoshop
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cứ theo dòng đời mà vui sống hết quãng đời còn lại này
 Free Time:  Xem TV Thích hát nhạc tình ca
 I Am:  Tôi là người đàn ông không được mai mắn lắm đã bị 2 lần tính phụ giờ thì sống lẻ loi một mình nên thích hát nhạc buồn , nay tro ve que huong hy vọng có một ngày tới gặp được cuộc tình như ước mơ để vui sống
 Looking For:  Tôi rất mong muống gặp được người bạn đời biết quý trọng tình cảm cùng nắm tay nhau để sống hết nửa cuộc đời còn lại này ,có thể rất khó nhưng tôi vẫn cố đi tìm chẳng lẽ suốt đời này tôi không được một lần mai mắn sau , xin cảm ơn ai đã đọc qua hồ sơ toi , cảm ơn và cam on

Back | Send Email to Tinh Buon (ID: 1388537)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.