Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387156 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anh còn nợ em

 Anh còn nợ em - ID: 1387156
 Name:  Anh còn nợ em
 IP & Posted by:  14.186.143.238 on October 1, 2016 at 4:44am
 Updated by:  March 9, 2018 at 1:04am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Zip:  0912 949450
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn : Công việc tiến triển, thoải mái, tự do. Dài : Tìm tri kỷ
 Free Time:  Ghé quán càfê, xem tivi, đọc tin tức, ... Gặp gỡ bạn bè, ...
 I Am:  Là một người nghiêm túc, tôi ít có thời gian rảnh; Tôi là người mà bạn có thể trò chuyện va tâm sự. Tôi chưa từng kết hôn và muốn tìm một quan hệ lâu dài. Tôi sống thực tế và biết đánh giá mọi việc, tôi có thể chia sẻ với bạn nhiều thứ hơn vẻ ngoài khô khan của tôi. Tôi cũng không quan tâm quá khứ,tuổi tác và nghề nghiệp.
 Looking For:  Không có chuẩn mực cụ thể.

Back | Send Email to Anh còn nợ em (ID: 1387156)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.